Paweł Nowak

Paweł Nowak stopnie naukowe: prof. zwyczajny. dr hab. pełnione funkcje w strukturach wydziału: Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku Grafika Bio: Urodzony w 1965 roku. Od 1989 roku pracuje na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na...

Andrzej Kalina

Andrzej Kalina stopnie naukowe: dr hab., profesor PJATK pełnione funkcje w strukturach wydziału: Prodziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów studiów niestacjonarnych, Kierownik Pracowni Grafiki Artystycznej, Członek Senatu PJATK, Członek Rady Programowej, Członek Komisji...