Władze wydziału

REKTOR dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, prof. PJATK

PROREKTORZY dr Aldona Drabik, prof. PJATK

         prof. dr hab. inż. Maria Elżbieta Orłowska

         prof. dr hab. Adam Wierzbicki

KANCLERZ mgr Maciej Rembarz

WICEKANCLERZ mgr inż. Jan Jedliński

DZIEKAN dr hab. Ewa Satalecka, prof. PJATK

PRODZIEKANI dr hab. Andrzej Kalina, prof. PJATK

       dr Piotr Nowiński

       mgr Piotr Sieciński

__________________________________________________________________________________________________________________

ADMINISTRATORZY PROGRAMÓW I SEKRETARIATY

GRAFIKA


STUDIA ANGLOJ
ĘZYCZNE 
dr hab. Ewa Satalecka, prof. PJATK ewasatalecka@pjwstk.edu.pl

Sekretariat Dziekan, Doktoraty, Rady  mgr Aleksandra Wysocka aleksandra.wysocka@pjwstk.edu.pl

Administrator programu, sprawy studenckie mgr Alicja Kaczmarek-Poławska polawska@pjwstk.edu.pl

STUDIA POLSKOJĘZYCZNE dr Piotr Nowiński piotr.nowinski@pjwstk.edu.pl

Administrator programu, sprawy studenckie mgr Urszula Konarska ula@pjwstk.edu.pl

STUDIA NIESTACJONARNE dr hab. Andrzej Kalina, prof. PJATK andrzej.kalina@pjwstk.edu.pl

Administrator programu, sprawy studenckie mgr Krystyna Milewska krystyna.milewska@pjwstk.edu.pl

STUDIA MAGISTERSKIE  dr Piotr Nowiński piotr.nowinski@pjwstk.edu.pl

      dr Tomasz Walenta twalenta@pjwstk.edu.pl

ARCHITEKTURA WNĘTRZ mgr Piotr Sieciński piotr.siecinski@pjwstk.edu.pl

Administrator programu, sprawy studenckie mgr Grażyna Badziak grazyna.badziak@pjwstk.edu.pl

RADY

Rada Naukowa dr hab. Ewa Satalecka, prof. PJATK 

Rada Programowa dr Piotr Nowiński

Komisja ds. kontroli jakości kształcenia 

Samorząd studencki samorzad@pjwstk.edu.pl

__________________________________________________________________________________________________________________

Inne

BSS help@pjwstk.edu.pl

Praktyki studenckie dr inż. Krzysztof Szklanny, prof. PJATK praktyki@pjwstk.edu.pl

Kurs przygotowawczy na kierunek grafika mgr Marta Myszewska myszewska@pjwstk.edu.pl

Koordynator sprzętu na SNM mgr inż. Rafał Masłyk rafal.maslyk@pjwstk.edu.pl

Koordynatorka strony internetowej mgr Alicja Kaczmarek-Poławska polawska@pjwstk.edu.pl