Władze wydziału

natalia.lajszczak@pjwstk.edu.plREKTOR dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, prof. PJATK

PROREKTORZY dr Aldona Drabik, prof. PJATK

         prof. dr hab. inż. Maria Elżbieta Orłowska

         prof. dr hab. Adam Wierzbicki

KANCLERZ mgr Maciej Rembarz

WICEKANCLERZ mgr inż. Jan Jedliński

DZIEKAN dr hab. Ewa Satalecka, prof. PJATK

PRODZIEKANI dr hab. Andrzej Kalina, prof. PJATK

       dr Piotr Nowiński

       mgr Piotr Sieciński

__________________________________________________________________________________________________________________

ADMINISTRATORZY PROGRAMÓW I SEKRETARIATY

GRAFIKA


STUDIA ANGLOJ
ĘZYCZNE 
dr hab. Ewa Satalecka, prof. PJATK ewasatalecka@pjwstk.edu.pl

Sekretariat Dziekan, Doktoraty, Rady  mgr Martyna Steckiewicz msteckiewicz@pjwstk.edu.pl 

Administrator programu, sprawy studenckie mgr Alicja Kaczmarek-Poławska polawska@pjwstk.edu.pl

STUDIA POLSKOJĘZYCZNE dr Piotr Nowiński piotr.nowinski@pjwstk.edu.pl

Administrator programu, sprawy studenckie mgr Urszula Konarska ula@pjwstk.edu.pl

STUDIA NIESTACJONARNE dr hab. Andrzej Kalina, prof. PJATK andrzej.kalina@pjwstk.edu.pl

Administrator programu, sprawy studenckie mgr Krystyna Milewska krystyna.milewska@pjwstk.edu.pl

STUDIA MAGISTERSKIE  dr Piotr Nowiński piotr.nowinski@pjwstk.edu.pl

      dr Tomasz Walenta twalenta@pjwstk.edu.pl

ARCHITEKTURA WNĘTRZ mgr Piotr Sieciński piotr.siecinski@pjwstk.edu.pl

Administrator programu, sprawy studenckie mgr Grażyna Badziak grazyna.badziak@pjwstk.edu.pl

RADY

Rada Naukowa dr hab. Ewa Satalecka, prof. PJATK 

Rada Programowa dr Piotr Nowiński

Komisja ds. kontroli jakości kształcenia 

Samorząd studencki samorzad@pjwstk.edu.pl

__________________________________________________________________________________________________________________

Inne

BSS help@pjwstk.edu.pl

Pełnomocniczka ds. równości mgr Natalia Łajszczak natalia.lajszczak@pjwstk.edu.pl 

Pełnomocnik ds. praktyk studenckich dr hab. inż. Krzysztof Szklanny, prof. PJATK praktyki@pjwstk.edu.pl

Kurs przygotowawczy na kierunek grafika mgr Marta Myszewska myszewska@pjwstk.edu.pl

Koordynator sprzętu na SNM oraz Administrator strony internetowej
mgr inż. Rafał Masłyk rafal.maslyk@pjwstk.edu.pl

Koordynatorka strony internetowej mgr Alicja Kaczmarek-Poławska polawska@pjwstk.edu.pl


 

Obsługa studentów odbywa się telefonicznie i mailowo. Wizyta w Sekretariatach  jest możliwa po mailowym umówieniu się,
z jednodniowym wyprzedzeniem. 

Prosimy o kontakt za pomocą skrzynek uczelnianych.

 

KONTAKT
Polsko-Japońska Akademia
Technik Komputerowych
ul. Koszykowa 86; 02-008 Warszawa

Sekretariat Pani Dziekan Ewy Sataleckiej
tel: +48 512 163 558

Martyna Steckiewicz
email: msteckiewicz@pjwstk.edu.pl

Konsultacje dziekańskie 
(po uprzednim kontakcie mailowym)
wt: 10:00 – 15:00
sala C11 (tylne wejście do budynku)

Studia stacjonarne polskojęzyczne
tel: +48 22 584 45 48

Urszula Konarska
email: ula@pja.edu.pl

Godziny otwarcia
pn–pt: 8:00 – 15:00
sala C106

Studia stacjonarne anglojęzyczne
tel: +48 512 163 558

---------------
email: sekretariat-snm@pjwstk.edu.pl 

Godziny przyjęć studentów: 
pn, wt, czw 10:00 – 15:00
sala C10 (tylne wejście do budynku)

 

Studia niestacjonarne
tel: +48 507 150 216

Krystyna Milewska
email: krystyna.milewska@pja.edu.pl

Godziny otwarcia
sob–ndz: 10:00 – 14:00
wt: 10:00 – 14:00
sala C019

 

Architektura
tel: +48 22 745 06 91

Grażyna Badziak
email: grazyna.badziak@pja.edu.pl

Godziny otwarcia
pn–pt: 9:00 – 15:00
sala B124