Janusz Knorowski

stopnie naukowe:
prof. dr hab.

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Dydaktyk

Bio:
Do uzupełnienia.

linki: