Krzysztof Szymanowicz

Krzysztof Szymanowicz stopnie naukowe: prof. dr hab. sztuk plastycznych pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca Bio: Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego w Lublinie, dyplom z malarstwa w 1989 roku. Od 1997 roku pracuje na Wydziale Artystycznym UMCS...

Daniel Szczechura

Daniel Szczechura stopnie naukowe: prof. dr hab. pełnione funkcje w strukturach wydziału: Dydaktyk Bio: Do uzupełnienia. linki:...

Jacek Staszewski

Jacek Staszewski stopnie naukowe:dr hab. prof. nadzw. ASPpełnione funkcje w strukturach wydziału:Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewnienia Jakości Procesu Dydaktycznego, Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku Grafika, WykładowcaBio:Malarz, rysownik, grafik,...

Piotr Smolnicki

Piotr Smolnicki stopnie naukowe: prof. dr hab. pełnione funkcje w strukturach wydziału: Dydaktyk Bio: ur.1952 r. w Warszawie, dyplom Akademii Sztuk Pięknych – Wydział Grafiki w pracowni grafiki warszt, prof. H.Chrostowskiej, aneks z malarstwa pod kierunkiem prof. T....

Janusz Knorowski

Janusz Knorowski stopnie naukowe:prof. dr hab. pełnione funkcje w strukturach wydziału:Dydaktyk Bio:Do uzupełnienia....