Roman Banaszewski

Roman Banaszewski stopnie naukowe:prof. dr hab. pełnione funkcje w strukturach wydziału:Wykładowca Bio:Malarz i grafik. Od 1961 czynny pedagog. Prowadził Pracownię Projektowania Grafiki Książki i Typografii ASP w Krakowie. Dwukrotnie kierownik Katedry...

Andrzej Kalina

Andrzej Kalina stopnie naukowe: dr hab., profesor PJATK pełnione funkcje w strukturach wydziału: Prodziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów studiów niestacjonarnych, Kierownik Pracowni Grafiki Artystycznej, Członek Senatu PJATK, Członek Rady Programowej, Członek Komisji...

Janusz Knorowski

Janusz Knorowski stopnie naukowe:prof. dr hab. pełnione funkcje w strukturach wydziału:Dydaktyk Bio:Do uzupełnienia....

Piotr Lech

Piotr Lech stopnie naukowe: prof. dr hab. pełnione funkcje w strukturach wydziału: Dydaktyk Bio: Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie w latach 1974-1978 zakończone dyplomem z grafiki w pracowni prof. Danuty Kołwzan-Nowickiej. w 1984 i 1988...

Paweł Nowak

Paweł Nowak stopnie naukowe: prof. zwyczajny. dr hab. pełnione funkcje w strukturach wydziału: Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku Grafika Bio: Urodzony w 1965 roku. Od 1989 roku pracuje na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na...