Andrzej Kalina

Andrzej Kalina stopnie naukowe: dr hab., profesor PJATK pełnione funkcje w strukturach wydziału: Prodziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów studiów niestacjonarnych, Kierownik Pracowni Grafiki Artystycznej, Członek Senatu PJATK, Członek Rady Programowej, Członek Komisji...

Janusz Knorowski

Janusz Knorowski stopnie naukowe:prof. dr hab. pełnione funkcje w strukturach wydziału:Dydaktyk Bio:Do uzupełnienia....

Paweł Nowak

Paweł Nowak stopnie naukowe: prof. zwyczajny. dr hab. pełnione funkcje w strukturach wydziału: Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku Grafika Bio: Urodzony w 1965 roku. Od 1989 roku pracuje na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na...

Piotr Smolnicki

Piotr Smolnicki stopnie naukowe: prof. dr hab. pełnione funkcje w strukturach wydziału: Dydaktyk Bio: ur.1952 r. w Warszawie, dyplom Akademii Sztuk Pięknych – Wydział Grafiki w pracowni grafiki warszt, prof. H.Chrostowskiej, aneks z malarstwa pod kierunkiem prof. T....

Jacek Staszewski

Jacek Staszewski stopnie naukowe:dr hab. prof. nadzw. ASPpełnione funkcje w strukturach wydziału:Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewnienia Jakości Procesu Dydaktycznego, Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku Grafika, WykładowcaBio:Malarz, rysownik, grafik,...