Paweł Nowak

stopnie naukowe:
prof. zwyczajny. dr hab.

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku Grafika

Bio:
Urodzony w 1965 roku. Od 1989 roku pracuje na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki. Od 1989 roku pracuje na macierzystym wydziale, gdzie obecnie prowadzi pracownię malarstwa na stanowisku Profesora Od 2005 roku prowadzi również pracownię rysunku w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. 2009-2016 pełnił funkcję prorektora do spraw artystycznych, naukowych i współpracy zewnętrznej w ASP w Warszawie.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, instalacją i multimediami.
Ponad czterdzieści wystaw indywidualnych.
Ponad sześćdziesiąt wystaw zbiorowych.
Uczestniczył w 26 sympozjach, konferencjach i warsztatach artystycznych krajowych i międzynarodowych.
Kurator ponad dwudziestu wystaw.
Pomysłodawca i kurator „Caming out, najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”. Założyciel galerii Salon Akademii.
Nagrody w ostatnich latach.
Nagroda EXIT za rok 2013
Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis 2014
Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida 2015