Grafika stacjonarna magisterska, ścieżki połączone

Informacje ogólne

Studenci studiów drugiego stopnia kierunku GRAFIKA otrzymają gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z wybranych dziedzin zastosowań technik komputerowych, jak i grafiki.

Zaproponowane w programie nauczania przedmioty informatyczne zawierają elementy z takich dziedzin jak: grafika multimedialna, grafika internetowa, techniki prezentacji multimedialnych, techniki druku cyfrowego, tworzenie animacji komputerowej (2D i 3D), modelowanie trójwymiarowe, muzyka i dźwięk w prezentacjach multimedialnych, efekty specjalne. Wiedza teoretyczna i praktyczna jest uzupełniana praktycznymi umiejętnościami nabytymi w specjalistycznych laboratoriach informatycznych.

W zakresie sztuk pięknych oraz projektowych w obszarze grafiki dużą wagę przywiązuje się do przekazania studentom gruntownej wiedzy pozwalającej na podejmowanie samodzielnych twórczych działań, dlatego też studenci poszerzą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie rysunku i kompozycji, malarstwa i form ekspresji, projektowania graficznego, grafiki warsztatowej, projektowania alternatywnego, fotografii, grafiki wydawniczej i sztuki reklamy.

Program nauczania oparty jest na przekazywaniu i utrwalaniu wiedzy na temat mechanizmów percepcji wzrokowej występujących zarówno w procesie tworzenia obrazów (wszelkich działań artystycznych w zakresie komunikacji wizualnej: rysunek, malarstwo sztalugowe, grafika komputerowa, projektowanie graficzne, cyfrowa reprodukcja poligraficzna, techniki multimedialne – film, video, animacje, dźwięk), jak i ich odbioru przez obserwatora, oraz na przekazywaniu i utrwalaniu wiedzy na temat kształtu, głębi, barwy, dźwięku i ruchu, jako tworzywa do tworzenia obrazów – języka komunikacji wizualnej.

OPIekun PROGRAMU

dr Piotr Nowiński piotr.nowinski@pjwstk.edu.pl

dr Tomasz Walenta twalenta@pjwstk.edu.pl

Piotr Nowiński

Tomasz Walenta

Specializacje

 • Animacja
 • Wizualizacja
Wiedza oraz umiejętności absolwentów

Wizualizacja
Studenci wybierający specjalizację Wizualizacja poznają problemy, metody i techniki oraz uzyskują umiejętności niezbędne do projektowania krótkich form filmowych, projektowania graficznego, wystawiennictwa, projektowania oprawy wizualnej widowisk, stron internetowych oraz projektowania płaskiego i przestrzennego informacji wizualnej.

Absolwenci wybierający tę specjalizację przygotowywani są w szczególności do pracy na stanowiskach:
• projektantów gier komputerowych;
• dyrektorów artystycznych i kreatywnych w agencjach reklamowych;
• grafików, projektantów;
• wystawców;
• projektantów przestrzeni i małych form filmowych;
• projektantów witryn internetowych i interfejsów dla użytkowników systemów komputerowych;
• osób zarządzających treścią i własnością intelektualną;
• redaktorów przekazów multimedialnych.

W ramach specjalizacji student uzyskuje wiedzę stanowiącą podstawę do rozwoju zawodowego w kierunku tworzenia i zarządzania treścią i formą komunikacji wizualnej.

Animacja
W ramach specjalizacji Animacja student uzyskuje szczegółową wiedzę na temat tworzenia gier komputerowych, wideoklipów, małych form filmowych, ale także komputerowej animacji i grafiki trójwymiarowej oraz komputerowej generacji efektów specjalnych.

Absolwenci wybierający tę specjalizację przygotowywani są w szczególności do pracy na stanowiskach:
• projektantów gier komputerowych;
• realizatorów efektów specjalnych;
• twórców małych form filmowych, wideoklipów i filmów animowanych;
• dyrektorów artystycznych i kreatywnych w agencjach reklamowych;
• projektantów witryn internetowych i interfejsów dla użytkowników systemów komputerowych;
• osób zarządzających treścią i własnością intelektualną;
• redaktorów przekazów multimedialnych.

W ramach specjalizacji student uzyskuje wiedzę stanowiącą podstawę do rozwoju zawodowego w kierunku tworzenia i zarządzania treścią form animowanych.

Program

Program studiów oparty o cztery moduły edukacyjne:

 1. Informatyczny
  dający wiedzę i umiejętność posługiwania się istniejącymi oraz budowy własnych narzędzi informatycznych.
 2. Teoretyczny
  dający wiedzę na temat komunikacji wielomedialnej, interakcji, kognitywistyki i percepcji, historii projektowania oraz współczesnych teorii komunikacyjnych. W module tym studenci zdobywają także umiejętność  profesjonalnego formułowania treści w języku angielskim.
 3. Projektowy
  wyposażający studentów w wiedzę i umiejętność prowadzenia projektów audiowizualnych w oparciu o środki werbalne i wizualne w dynamicznym środowisku wielomedialnym.
 4. Praktyczny, zintegrowany
  osadzający zdobytą w czasie studiów wiedzę i umiejętności w kontekście pracy w zespole projektowym współpracującym z rzeczywistym użytkownikiem – Design Practicum (project-based learning) vs. Design Studio. W ramach tego modułu wyróżniający się studenci mogą asystować prowadzącym warsztaty na młodszych latach nauczania.

 

Opłaty

Opłaty obowiązujące od roku akademickiego 2022/2023 (oraz w późniejszych latach)

Opłata za rozmowę kwalifikacyjną – 150 zł (z opłaty zwolnieni są absolwenci PJATK)

Czesne na I roku studiów (miesięczne, przez 10 mies. w roku)

 • Studia stacjonarne polskojęzyczne – 1590 zł
 • Studia stacjonarne anglojęzyczne – 1820 zł
 • Studia niestacjonarne – 1210 zł

Zasady rektutacji

Oferujemy kandydatom (absolwentom PJATK oraz innych uczelni) darmowe konsultacje, w trakcie których przedstawiony będzie szczegółowy program studiów, oferowane ścieżki studiów, a także omówione zostaną podstawowe zasady rekrutacji (wymagania co do prezentacji, portfolio, wiedzy technicznej).

Poradnik Dyplomanta

Obsługa studentów odbywa się telefonicznie i mailowo. Wizyta w Sekretariatach  jest możliwa po mailowym umówieniu się,
z jednodniowym wyprzedzeniem. 

Prosimy o kontakt za pomocą skrzynek uczelnianych.

 

KONTAKT
Polsko-Japońska Akademia
Technik Komputerowych
ul. Koszykowa 86; 02-008 Warszawa

Sekretariat Pani Dziekan Ewy Sataleckiej
tel: +48 512 163 558

Marta Ogrodniczuk
email: mogrodniczuk@pja.edu.pl 

Konsultacje dziekańskie 
(po uprzednim kontakcie mailowym)
wt: 10:00 – 15:00
sala C11 (tylne wejście do budynku C)

Studia stacjonarne polskojęzyczne
tel: +48 22 584 45 48

Urszula Konarska
email: ula@pja.edu.pl

Godziny otwarcia
pn–pt: 9:00 – 15:00
sala C122 (budynek C)

Studia stacjonarne anglojęzyczne
tel: +48 512 163 558

Patrycja Bartosińska
email: sekretariat-snm@pja.edu.pl

Godziny przyjęć studentów:
pn, wt, czw 10:00 – 15:00
sala C10 (tylne wejście do budynku C)

 

Studia niestacjonarne
tel: +48 507 150 216

Krystyna Milewska
email: krystyna.milewska@pja.edu.pl

Godziny otwarcia
sob–ndz: 10:00 – 15:00
wt: 10:00 – 14:00
sala C-24 (budynek C)

 

Architektura
tel: +48 22 745 06 91

Grażyna Badziak
email: grazyna.badziak@pja.edu.pl

Godziny otwarcia
pn–pt: 9:00 – 15:00
sala H (budynek H, ul. Nowogrodzka 68)