Mariusz Kleć

Mariusz Kleć stopnie naukowe:mgr inż. pełnione funkcje w strukturach wydziału:Asystent / Wykładowca Bio:Dyplom inżyniera oraz magistra uzyskany w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w dziedzinach Multimedia oraz Bazy Danych. w 2016 roku...

Anatol Kuczyński

Anatol Kuczyński stopnie naukowe: mgr inż. arch. pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca Bio: Do uzupełnienia. linki:...

Rafał Masłyk

Rafał Masłyk stopnie naukowe: mgr inż. pełnione funkcje w strukturach wydziału: Promotor Techniczny, Członek Rady Programowej 2018–2023, Zastępca Przewodniczącego Komisji oceniającej wyniki słuchaczy Studiów Podyplomowych na Wydziale Sztuki Nowych Mediów Bio:...

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski stopnie naukowe: mgr inż. pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca, asystent Bio: Politechnika Gdańska. Od październik 1988 do czerwiec 1995 – Magister inżynier. Makler akredytowany przy Gdańskiej Giełdzie Towarowej 1995 – Makler....

Adam Pietruszko

Adam Pietruszko stopnie naukowe:mgr inż. pełnione funkcje w strukturach wydziału:Dydaktyk Bio:Na wydziale SNM odpowiedzialny za ćwiczenia z przedmiotu Dźwięk w systemach multimedialnych (DSM) na studiach stacjonarnych. w ramach prowadzonych przez niego zajęć studenci...