Adam Pietruszko

stopnie naukowe:
mgr inż.

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Dydaktyk

Bio:
Na wydziale SNM odpowiedzialny za ćwiczenia z przedmiotu Dźwięk w systemach multimedialnych (DSM) na studiach stacjonarnych. w ramach prowadzonych przez niego zajęć studenci zajmują się rejestracją i postprodukcją dźwięku na potrzeby obrazu. Wykłada również na podyplomowych studiach Realizacji Dźwięku, gdzie naucza tematyki związanej z akustyką, elektroakustyką, podstawami audio cyfrowego, a także obsługą systemu MIDI i syntezą dźwięku.
Współautor wydanej nakładem wydawnictwa PJATK książki „Logic Pro: Apple Digital Audio Workstation”, gdzie opisał szczegółowo wykorzystanie pokładowych instrumentów MIDI i syntezatorów tego środowiska.
Zawodowo sound designer, realizator dźwięku oraz twórcą muzyki elektronicznej i eksperymentalnej. Specjalizuje się w kreacji brzmienia, samplingu oraz syntezie dźwięku w domenie analogowej i cyfrowej. Twórca baz brzmieniowych na potrzeby filmu oraz produkcji muzycznej. Soundbanki oraz sample packi jego autorstwa znajdziemy w ofercie większości wiodących firm sektora soundware, przykładowo: Sample Magic, Zero-G, Plugin Boutique, 5Pin Media, Applied Acoustics Systems, Audiomodern, Melda Production, Abletunes i wielu innych. Wraz z firmą Qubiq Audio rozwija również serię instrumentów wirtualnych, takich jak syntezatory, samplery czy maszyny perkusyjne.
Członek Polskiego Towarzystwa Realizatorów Dźwięku, autor i recenzent zestawów egzaminacyjnych w zawodach Technik Realizacji Dźwięku oraz Technik Realizacji Nagrań i Nagłośnień dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Uczestnik prac nad nową podstawą programową kształcenia w ww. zawodach prowadzonych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

linki:
www.knobz.net