Marcin Wichrowski

stopnie naukowe:
mgr inż.

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Wykładowca

Bio:
“Wykładowca w Katedrze Multimediów w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, absolwent Wydziału Informatyki PJWSTK.

Prowadzi zajęcia na Wydziale Informatyki, Wydziale Sztuki Nowych Mediów oraz Wydziale Informatyki Społecznej związane z grafiką komputerową, projektowaniem i programowaniem interfejsów na potrzeby Internetu oraz aplikacji mobilnych, edycją audio/wideo, Interactive Storytelling, technologią Augmented Reality oraz Human-Computer Interaction. Prowadzi gościnne warsztaty/wykłady dot. zagadnień z dziedziny multimediów na ASP (Warszawa i Katowice) oraz w ramach programu Erasmus (Irlandia, Szkocja, Finlandia, Belgia). W roku 2012 odbył 3-miesięczny staż w Technische Universiteit Eindhoven w Holandii gdzie zajmował się projektowaniem aplikacji na urządzenia mobilne dla ludzi z zaburzeniami afatycznymi.

Od 2006 roku corocznie współorganizuje seminaria/konferencje naukowe (Kansei, MIDI) poruszające tematy użyteczności, ergonomii, a także funkcjonalności interfejsu użytkownika oraz wdrażania metod projektowania zorientowanego na użytkownika (UCD – User – Centered Design). W kooperacji z artystami ASP Warszawa współtworzy projekty/instalacje artystyczne wykorzystujące nowoczesne technologie multimedialne.

Pasjonują go nowe, eksperymentalne formy interakcji człowiek-komputer oraz badanie ich wpływu na użyteczność i emocje odbiorców.

Certyfikowany ekspert wielu programów Adobe (Adobe Certified Expert).”

linki: