Armand Stańczak

stopnie naukowe:
mgr inż.

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Wykładowca

Bio:
Absolwent Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Dyplom inżyniera obronił na kierunku informatyka w specjalności Multimedia. Projekt synchronizatora do wykonywania zdjęć kropelkowych na bazie architektury Arduino. Publikacja naukowa projektu miała miejsce w 2014 roku w Human-Computer Interaction – Theories, Methods, and Tools. Dyplom magistra inżyniera obronił na kierunku informatyka w specjalności Zarzadzanie Projektami.
Pracuje jako wykładowca na wydziale Sztuki Nowych Mediów oraz Zarządzania na PJATK od 2017 roku w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, rozpoczynając od zajęć związanych z tworzeniem projektów opartych na architekturze Arduino oraz Kinect po zajęcia związane z wytwarzaniem oprogramowania oraz zarządzaniem procesami biznesowymi.

linki: