Marcin Giżycki

Marcin Giżycki stopnie naukowe:dr hab., profesor w PJATKpełnione funkcje w strukturach wydziału:DydaktykBio:Historyk sztuki i filmu, krytyk, reżyser filmowy, fotograf. Starszy wykładowca w Rhode Island School of Design. Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Festiwalu...

Anna Klimczak

Anna Klimczak stopnie naukowe:dr hab., profesor PJATK pełnione funkcje w strukturach wydziału:Wykładowczyni, Członek Rady Programowej, Promotor Główny w Pracowni Multimediów Bio:Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w latach 1993–1998 (obecnie Uniwersytet...

Monika Murawska

Monika Murawska stopnie naukowe:dr hab.pełnione funkcje w strukturach wydziału:Członek Rady Programowej, Wykładowca historii i teorii sztuki, Promotor dyplomów teoretycznychBio:Absolwentka filozofii i historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie wykłada na ASP...

Tomasz Myjak

Tomasz Myjak stopnie naukowe:dr hab.pełnione funkcje w strukturach wydziału:Opiekun Samorządu Studenckiego na Wydziale Sztuki Nowych Mediów, Członek Rady ProgramowejBio:Do...

Roman Pietrzak

Roman Pietrzak stopnie naukowe: dr hab. pełnione funkcje w strukturach wydziału: Dydaktyk Bio: Polski rzeźbiarz, ur. 25 VII 1963 r. w Nowym Targu, prof. nadzwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych...