Joanna Walendzik-Stefańska

stopnie naukowe:
dr hab. prof. ASP i prof. PJATK

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Dydaktyk

Bio:
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (praca dyplomowa nominowana do nagrody na najlepszy dyplom roku 1986) i warszawskiej ASP (wyróżnienie i stypendium Ministra Kultury i Sztuki 1990), obecnie profesor Wydziału Sztuki Nowych Mediów PJATK oraz Wydziału Architektury Wnętrz warszawskiej ASP. Projektantka architektury, wnętrz, witraży, mebli, form unikatowych, recenzent prac naukowych i juror w konkursach. Wystawia prace malarskie i rysunkowe na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Wraz z mężem arch. Piotrem Stefańskim od 1983 r prowadzi Autorska Pracownię Projektową. Najważniejsze realizacje to obiekty architektury sakralnej: kościoły i kaplice; realizacje w obiektach zabytkowych, budynki użyteczności publicznej oraz mieszkalne. Ostatnio zrealizowane to Rewitalizacja wnętrz Pokamedulskiego Zespołu Klasztornego w Wigrach oraz wystawa malarstwa „Miasto” w Centrum im. Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie.

linki: