Boris Schwencke

stopnie naukowe:
dr hab.

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Dydaktyk

Bio:
Boris Schwencke urodził się w Berlinie. Ukończył Wydział Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. w roku 1996 rozpoczął studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w pracowni prof. Adama Myjaka w 2001 roku. Aneks do dyplomu – cykl medalierski – wykonał w pracowni prof. Piotra Gawrona.
Doktorat na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie w 2011 r. Promotorem pracy doktorskiej był prof. Antoni Janusz Pastwa.
W kwietniu 2016 Rada Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu podjęła uchwałę o nadaniu mu stopnia doktora habilitowanego.
Pracuje w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w pracowni rzeźby na Wydziale Sztuki Nowych Mediów.
Brał udział w wielu wystawach m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Portugalii i Stanach Zjednoczonych. Jego prace znajdują się między innymi w zbiorach Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, w Staatliche Kunstsammlungen w Dreźnie, w British Museum w Londynie i w Staatliche Museen (Münzkabinett) w Berlinie.

linki: