Jan Bajtlik

Jan Bajtlik stopnie naukowe: mgr pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca Bio: Do uzupełnienia....

Artem Dmytrenko

Artem Dmytrenko stopnie naukowe:mgr pełnione funkcje w strukturach wydziału:Dydaktyk Bio:Do uzupełnienia....

Marcin Drabek

Marcin Drabek stopnie naukowe: mgr pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca Bio: Kulturoznawca, strateg komunikacji, fotograf. Absolwent kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (2008), autor publikacji...

Tomasz Duda

Tomasz Duda stopnie naukowe:mgrpełnione funkcje w strukturach wydziału:DydaktykBio:Do...

Jan Ludomir Duda

Jan Ludomir Duda stopnie naukowe: mgr pełnione funkcje w strukturach wydziału: Dydaktyk Bio: Do uzupełnienia. linki:...