Małgorzata Maria Sady

Małgorzata Maria Sady stopnie naukowe:mgr pełnione funkcje w strukturach wydziału:Wykładowca Bio: W poszukiwaniu pięknych chwil porusza się w świecie słowa (pisze, tłumaczy, wykłada), dźwięku (soundscapes) i obrazu (film, fotografia, obrazy, instalacje). Kuratorka i...

Minh Hai Duong

Minh Hai Duong    stopnie naukowe:mgr, mgr inż. pseudonim: Tiger pełnione funkcje w strukturach wydziału: Wykładowca Bio: Minh Hai Duong zajmuje się kompozycją 3D, rzeczywistością wirtualną, nagrywaniem dźwięku, Photoshopem, After Effect, fotografią. Jest Artystą...

Bogdan Wróbel

Bogdan Wróbel stopnie naukowe:mgr pełnione funkcje w strukturach wydziału:Wykładowca Bio:Do uzupełnienia....

Olga Wroniewicz

Olga Wroniewicz stopnie naukowe: mgr pełnione funkcje w strukturach wydziału: instruktor, asystent, promotor pomocniczy w Pracowni Multimediów, promotor techniczny w Pracowni Multimediów, pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej Bio: projektant / animator /...

Piotr Żaczek

Piotr Żaczek stopnie naukowe: mgr pełnione funkcje w strukturach wydziału: asystent w Pracowni Grafiki Artystycznej Bio: Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w 1991 roku. Zajmuje się grafiką, malarstwem, rysunkiem. W latach 1988–2018...