Olga Wroniewicz

stopnie naukowe:
mgr

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
instruktor, asystent, promotor pomocniczy w Pracowni Multimediów, promotor techniczny w Pracowni Multimediów, pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej

Bio:
projektant / animator / edukator
Działa na pograniczu różnych mediów, specjalizuje się w grafice dynamicznej i tzw. visual music.
Autorskie kursy w dziedzinach: motion design i projection mapping. Współtworzy zespół Pracowni Multimediów Wydziału SNM.

linki:
www.facebook.com/owronedu
www.instagram.com/owronedu
www.vimeo.com/wroniewiczedu
www.multimedia.pja.edu.pl