Tadeusz Walentowicz

stopnie naukowe:
mgr

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Dydaktyk

Bio:
W 1978 ukończył studia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1980 pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, obecnie w Zakładzie Filozofii Międzywydziałowej Katedry Historii i Teorii Sztuki. Prowadzi tam wykłady z Filozofii dla studentów wydziałów: Malarstwa, Rzeźby, Architektury Wnętrz i Grafiki (dawniej także dla studentów wydziałów: Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Wzornictwa i Sztuki Mediów) na studiach dziennych, a na wydziałach Grafiki i Architektury Wnętrz także na studiach niestacjonarnych. w ASP prowadzi również seminaria dyplomowe magisterskie i licencjackie . Przez około 20 lat był członkiem Senatu ASP i rozmaitych komisji senackich. Od 2006 roku prowadzi wykłady z Filozofii, Psychologii Reklamy, Teorii Mediów oraz Antropologii, a także ćwiczenia z Filozofii dla studentów Wydziału Sztuki Nowych Mediów, kierunek Grafika oraz z Filozofii dla studentów kierunku Architektura Wnętrz w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na studiach stacjonarnych oraz z Filozofii i Antropologia Kultury na studiach niestacjonarnych. Był promotorem części teoretycznych kilkuset prac magisterskich i licencjackich w ASP w Warszawie i w PJATK.

linki: