Małgorzata Bałdyga Nowakowska

Małgorzata Bałdyga Nowakowska stopnie naukowe:dr pełnione funkcje w strukturach wydziału:Dydaktyk Bio:Studia na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem w 1997 r. w Pracowni Wypukłodruku pod kierunkiem prof....

Anna Barlik EN

Anna Barlik degrees:dr functions performed in the faculty structures:Educator Bio:Dr Anna Barlik (b. 1985, Warsaw) studied at the Department of Fabric and Clothing at the Academy of Fine Arts in Łódź, from which she earned her bachelor’s degree with distinction in...

Anna Barlik

Anna Barlik stopnie naukowe:dr pełnione funkcje w strukturach wydziału:Wykładowczyni Bio:Urodzona w 1985 r. w Warszawie. Studiowała na Wydziale Tkaniny i Ubioru na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, gdzie w 2007 r. otrzymała dyplom licencjacki...

Joanna Buchalska

Joanna Buchalska stopnie naukowe:dr pełnione funkcje w strukturach wydziału:Wykładowca Bio:Adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie jak również członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Jest również...

Wojciech Domagalski

Wojciech Domagalski stopnie naukowe: dr pełnione funkcje w strukturach wydziału: Adiunkt Bio: (ur. 1984 w Łodzi) – absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w Pracowni prof. Lecha Majewskiego – 2010). Stopień doktora uzyskał na Wydziale...