Piotr Rypson

stopnie naukowe:
dr

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Wykładowca, 

Bio:
historyk kultury wizualnej i literatury. Wykładowca PJATK i kurator w Żydowskim Instytucie Historycznym. Zastępca Dyrektora i kurator Zbiorów Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie (2011-2018). Główny Kurator Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie (1990–1996). Autor wielu wystaw oraz publikacji nt. związków literatury i sztuki, nowoczesnej sztuce i grafice użytkowej, m.in. Mieczysław Berman (2015); Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919–1949 (2011); Piramidy, słońca, labirynty. Poezja wizualna w Polsce od XVI do XVIII wieku (2002); Książki i strony. Polska książka awangardowa i artystyczna w XX wieku (2000). Obecnie pracuje nad książką o projektowaniu graficznym w Polsce w latach czterdziestych. 

linki:
 www.pja.academia.edu/PiotrRypson

  
wybrane publikacje:

– Gdzie jesteś? Wystawa na 80. rocznicę zamknięcia getta warszawskiego. Żydowski Instytut Historyczny, listopad 2020-kwiecień 2021
– projekt wystawy stałej, Niko Pirosmanashvili State Museum, Mirzaani, Gruzja 
– Krzycząc: Polska! Wystawa zorganizowana na cześć 100-lecia odzyskania Niepodległości.. Muzeum Narodowe w Warszawie, październik 2018 – marzec 2019
– Czerwony monter. Mieczysław Berman – grafik, który zaprojektował polski komunizm. Kraków 2017 
– Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919 – 1949. Kraków 2017