Rafał Masłyk

stopnie naukowe:
mgr inż.

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Promotor Techniczny, Członek Rady Programowej 2018–2023, Zastępca Przewodniczącego Komisji oceniającej wyniki słuchaczy Studiów Podyplomowych na Wydziale Sztuki Nowych Mediów

Bio:
Absolwent Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Dyplom inżyniera obronił na kierunku Informatyka w specjalności Multimedia, a dyplom magistra inżyniera w dziedzinach: Inżynieria Oprogramowania, Procesów Biznesowych i Baz Danych. Pracuje na wydziale Sztuki Nowych Mediów na PJATK od 2008 roku, rozpoczynając od zajęć związanych z tworzeniem grafiki wektorowej. Z czasem rozpoczął współpracę w pracowni Typografii. Zajmuje się tam wsparciem technicznym. Obecnie rozwija swoją pasję do tworzenia gier wykorzystując swoje umiejętności w tematach związanych z ich zarządzaniem i projektowaniem. Jest autorem kilku składów książek oraz albumów, artystycznych jak i komercyjnych. Przez wiele lat pracował jako operator DTP w różnych agencjach. Do dziś w wolnym czasie zajmuje się składaniem oraz projektowaniem publikacji.

linki:
www.sonumvidere.com
www.snm.pja.edu.pl
www.textmessage.pja.edu.pl
www.typ.pja.edu.pl