Rafał Masłyk


stopnie naukowe:

mgr inż.

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Czlonek Senatu PJATK od 2023 roku,
Członek Rady Wydzialu PJATK od 2018 roku, 
Promotor Techniczny.

Bio:
Wykładowca akademicki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, pracownik etatowy Katedry XR (eXtended Reality i Systemów Immersyjnych) oraz członek i współzałożyciel Centrum Badawczego XR PJATK. Prowadzi zajęcia na Wydziale Informatyki gdzie wspiera realizację specjalizacji XRG, poświęconej tworzeniu gier komputerowych i systemów immersyjnych oraz na Wydziale Sztuki Nowych Mediów, gdzie współtworzy Pracownię Komiksu Multimedialnego i Gier 2D. W ramach Katedry XR i Centrum Badawczego XR rozwija swoje zainteresowania badawcze w obszarze związanym z eXtended Reality continuum, w szczególności związanych z rzeczywistością rozszerzoną oraz interakcją z użytkownikiem, w tym nowymi interfejsami. Ponadto jest autorem składów książek, albumów oraz stron www, artystycznych, jak i komercyjnych. Przez wiele lat pracował zawodowo jako operator DTP. Do dziś w wolnym czasie zajmuje się składaniem oraz projektowaniem publikacji, jak również projektowaniem interfejsów do gier i systemów immersyjnych.

linki:
www.sonumvidere.com

www.zestarym.com.pl

www.textmessage.pja.edu.pl

www.typ.pja.edu.pl