Paulina Czapska

stopnie naukowe:
licencjat

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Wykładowca

Bio:
Studiowała dziennikarstwo i komunikację społeczną (UW: spec. Laboratorium Reportażu, Uniwersytet Humanitycznospołeczny SWPS: spec. kreowanie wizerunku). Ukończyła Szkołę Coachów i Trenerów przy Wszechnicy UJ i Erickson College oraz Szkołę Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Od ponad 10 lat związana z sektorem organizacji pozarządowych. Menedżerka programów społeczno-kulturalnych i członkini Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” (2008–14). Współautorka i menedżerka projektów i inicjatyw społeczno-kulturalnych (m.in.: „Marzyciele i Rzemieślnicy – dom innowacji społecznych, „Animatornia – latający dom kultury”, „Polska.doc”). Redaktorka i współautorka publikacji z zakresu edukacji i animacji społeczno-kulturalnej w tym pierwszego w Polsce podręcznika dla młodych artystek wchodzących na rynek pracy – „Zawód Artystka – ćwiczenia z pracą”. Pracuje jako coach, trenerka i terapeutka. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Specjalizuje się w pracy nad obszarami komunikacji, umiejętności interpersonalnych, emocji i motywacji. Tworzy i realizuje autorskie szkolenia oraz prowadzi procesy coachingowe dla organizacji i osób indywidualnych. Projektuje innowacyjne narzędzia rozwoju potencjału pracowników. Założycielka kolektywu Future Simple.

linki:
www.futuresimple.pl