Marzena Królikowska-Dziubecki

stopnie naukowe:
dr

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Dydaktyk

Bio:
Historyk sztuki, absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych (2001), wieloletni pracownik Gabinetu Rycin BUW, wykładowca akademicki. Zajmuje się dziejami sztuki, zwłaszcza w XVIII wieku, w tym problematyką recepcji tradycji antycznej i podróżami artystycznymi do Italii oraz krajów Lewantu. Specjalizuje się w historii grafiki europejskiej. Obecnie śledzi losy rodziny nadwornego malarza króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Marcella Bacciarellego. Autorka licznych artykułów i książek.

linki: