Marek Ejsmond-Ślusarczyk

stopnie naukowe:
dr

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Dydaktyk

Bio:
Studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. Dyplom w pracowni malarstwa sztalugowego prof. Wiesława Szamborskiego obronił w 2000 r. zdobywając wyróżnienie rektorskie. Autor ponad 20-tu wystaw indywidualnych. Często zapraszany do ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądów: na XX Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zdobył Nagrodę Wojewody Zachodniopomorskiego (2004), na II Warszawskim Festiwalu Sztuk Pięknych uzyskał 3 nagrodę (2006). w 2006 r. uczestniczył w wydarzeniach: „Warszawa w Sofii”, „Warszawa w Berlinie. Współczesne malarstwo polskie”, w IV Międzynarodowym Biennale Sztuki na Kostaryce oraz „Nowe Tendencje w Malarstwie Polskim” Galeria Miejska BWA Bydgoszcz. w roku 2007 jego prace można było zobaczyć na 37. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” w tamtejszym BWA oraz na i Międzynarodowym Biennale Obrazu „Quadro-art 2007” w Łodzi. w 2007 roku „za konsekwencję w tworzeniu własnego, niepowtarzalnego języka wypowiedzi oraz za nadzieję, którą dają jego obrazy, że we współczesnym świecie sztuki jest miejsce na malarstwo w najbardziej tradycyjnym tego słowa znaczeniu” otrzymał nagrodę doroczną kwartalnika Exit – nowa sztuka w Polsce oraz był stypendystą Fundusz Promocji Twórczości Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. w 2009 roku odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego za twórczość malarską oraz za osiągnięcia w dziedzinie edukacji artystycznej odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”. w 2014 roku uzyskał stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne.

linki: