Małgorzata Bałdyga Nowakowska

stopnie naukowe:
dr hab., prof. PJATK

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Dydaktyk

Bio:
Studia na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem w 1997 r. w Pracowni Wypukłodruku pod kierunkiem prof. Józefa Słobosza. Od 1999r. pracuje na stanowisku asystenta na Wydziale Artystycznym UMCS. Od 2009r. prowadzi zajęcia z Podstaw Grafiki Projektowej na Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK. w swojej pracy twórczej zajmuje się zarówno technikami cyfrowymi jak i analogowymi.

Udział w kilkunastu wystawach indywidualnych, m.in.:

„Pomiędzy” – Galeria Stara BWA w Lublinie, 2001r.; „Arkadia” – wystawa grafiki, Dworek Wincentego Pola, Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie, 2015; “Idea przekaz. Grafika – Małgorzata Bałdyga”, Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku, 2016.

linki: