Krzysztof Kalinowski

stopnie naukowe:
dr inż.

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Wykładowca, Członek Rady Programowej 2018–2023, Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku Grafika, Członek Rady Wydziału

Bio:
Człowiek działający na pograniczu światów, informatyki i sztuki, co odzwierciedla jego wykształcenie: magister inżynier informatyk (programowanie systemowe, administracja, multimedia i sztuczna inteligencja), a zarazem doktor sztuk plastycznych (sztuki piękne). z zamiłowania zajmuje się głównie grafiką 3d, oraz elementami tworzenia świata gier komputerowych. Pasję tą stara się przekazywać młodszym kolegom i koleżankom, od niemal 20-tu lat czynnie udzielając się jako wykładowca akademicki, promotor wielu prac dyplomowych, z zakresu którym się zajmuje.

Jak mówi o sobie:

„Jestem człowiekiem pragnącym funkcjonować na skrzyżowaniu dwóch światów. Sztuki oraz współczesnych technologii multimedialnych. Szukam więc takich możliwości ekspresji, które zdają się łączyć oba te światy: nowoczesną technologię – jako narzędzie i sztukę jako możliwość wypowiedzi. Swoimi działaniami staram się budować most łączący te obie, jakże odmienne rzeczywistości”.

linki:
www.3dlab.pja.edu.pl