Joanna Kania

stopnie naukowe:
mgr

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Wykładowca

Bio:
Wykładowca historii sztuki i kultury na studiach zaocznych Architektury Wnętrz. Absolwentka Instytutu historii Sztuki UW. Od 1996 pracownik Muzeum ASP w Warszawie. Kuratorka 2 wystaw monograficznych : Wandy Paklikowskiej-Winnickiej (2007) i Rajmunda Ziemskiego (2010) w warszawskiej Zachęcie. Zajmuje się malarstwem polskim lat 50-60 XX w. oraz sztuką polską okresu II Rzeczypospolitej (w szczególności Spółdzielnią Artystów Ład i Wojciechem Jastrzębowskim).

linki: