Jakub Karpoluk

stopnie naukowe:
dr (nauki o sztuce)

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Adiunkt

Bio:
Japonista, historyk sztuki i kulturoznawca, adiunkt na Wydziale Kultury Japonii oraz Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK, wykładowca Instytutu Sztuki PAN. w centrum jego zainteresowań badawczych znajdują się teatr i film japoński, sztuki wizualne oraz zagadnienia związane z metodologią badań w polu nauk o sztuce. Absolwent Kolegium MISH UW (mgr.) oraz Instytutu Sztuki PAN (dr), stypendysta Japan Foundation oraz IS PAN, studiował na Uniwersytecie Waseda, w Tokio, uczył się sztuki aktorskiej japońskiego, tradycyjnego teatru nō w szkołach Kanze, Kita oraz Shimogakari Hōshō. Kurator projektów artystycznych, współpracował m.in. z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Muzeum Łazienki Królewskie, Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina i Filmoteką Narodową. Produkował oraz występował w spektaklach teatralnych w Polsce, Japonii i Niemczech m.in. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, Teatrze Studio i Teatrze Szekspirowskim, od wielu lat współpracuje z tokijskim Teatrem Tessenkai. Autor szeregu publikacji naukowych, wystąpień konferencyjnych, aktywny członek krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych.

linki: