Międzynarodowy projekt EQUALITY | RÓWNOŚĆ


W dniu 19 czerwca odbędzie się pokonkursowa wystawa w lokalizacji Metro Świętokrzyska na ekranach firmy WarExpo. 
 

Equality to międzynarodowy konkurs na plakat animowany.

Equality, czyli równość, analizuje problem podziałów, barier i szuka alternatywnych sposobów pokonania tych ograniczeń.

Equality to równe szanse i prawa dla każdego z nas.


Na wystawie, która będzie dostępna przez 48 godzin, zostaną ogłoszeni zwycięzcy, dla których przewidziane są nagrody rzeczowe sponsorowane przez CONVERSE Polska.
Dodatkowo na kanałach on-line konkursu o godzinie 18:00 (UTC+01:00) zaprezentujemy relację z tego wydarzenia.
 
Projekt EQUALITY | RÓWNOŚĆ jest pracą dyplomową studenta Zintegrowanej Pracowni Grafiki Projektowej, Pana Adriana Plony, pod opieką dr hab. Agnieszki Ziemiszewskiej. GRATULUJEMY!
 
Projekt strony internetowej (https://equality.pja.edu.pl), zaprojektowanej na potrzeby konkursu, przez Adriana Plonę, został wyróżniony przez kuratorów platformy Readymag.

International project EQUALITY | RÓWNOŚĆ

 

 On June 19, the post-competition exhibition will be held at the Metro Świętokrzyska location on the screens of the WarExpo.

Equality is an international competition for an animated poster.

Equality analyzes the problem of divisions and barriers and looks for alternative ways to overcome these limitations.

Equality means equal opportunities and rights for all of us.

At the exhibition, which will be available for 48 hours, the winners will be announced, prizes sponsored by CONVERSE Polska. Additionally,  we’d like to welcome  you to on-line channels at 18:00 (UTC + 01: 00) where we will present a report from this event.

Project RÓWNOŚĆ | EQUALITY is the diploma thesis of a student of the Integrated Design Graphic Design Studio, Adrian Plona, under the supervision of dr hab. Agnieszka Ziemiszewska. CONGRATULATIONS!

The website design (https://equality.pja.edu.pl), designed for the purposes of the competition, by Adrian Plona, ​​was awarded by the curators of the Readymag platform.

Facebook
Instagram
YouTube