Tryb stacjonarny polskojęzyczny

Pracownia Grafiki Artystycznej

W ramach obowiązkowych zajęć w Pracowni Grafiki Artystycznej studenci poznają podstawowe techniki graficzne: linoryt jedno i wielobarwny, suchą igłę, akwafortę i monotypię. Studenci, którzy chcą kontynuować zajęcia z grafiki, mogą zapoznać się z takimi technikami jak algrafia, serigrafia i grafika cyfrowa. Pracownia Grafiki Artystycznej jest pracownią dyplomującą, w której realizować można także aneks do dyplomu.

Pracownia Projektowania Graficznego

Pracownia zajmuje się kształceniem z zakresu szeroko pojętego projektowania graficznego. Studenci między innymi, realizują takie zagadnienia jak: plakat, system piktogramów, identyfikacja wizualna, motion design, projektowanie na potrzeby druku i multimediów.

Typografia i Liternictwo

TCelem pracowni jest zapewnienie studentom niezbędnej wiedzy teoretycznej a przede wszystkim praktycznych umiejętności w zakresie typografii oraz jej zastosowania w praktyce projektowej i dziedzinach pokrewnych. Program obejmuje wprowadzenie i zapoznanie studentów z pojęciami związanymi ze współczesnym warsztatem projektanta oraz ćwiczeniami praktycznymi rozwijającymi umiejętności zastosowania typografii w szeroko pojętym projektowaniu graficznym: grafika 2D, typografia w przestrzeni publicznej, wprowadzenie do projektowania krojów pism i typografii kinetycznej.

Pracownia Multimediów i Technik Przetwarzania Obrazu

Pracownia Multimediów i Technik Przetwarzania Obrazu przygotowuje do realizacji projektów dyplomowych i jest wybierana przez studentów, którzy są zainteresowani działaniami z obszaru najnowszych technologii.