Tryb niestacjonarny

Pracownia Grafiki Warsztatowej

Pracownia Grafiki Warsztatowej – istnieje od początku powstania kierunku GRAFIKA i prowadzi obecnie zajęcia z zakresu technik druku wypukłego i wklęsłego dla studentów I roku. Najważniejszym zadaniem jest zapoznanie studentów z zasadami techniki i technologii druku wypukłego i wklęsłego oraz przygotowanie ich do samodzielnego i świadomego posługiwania się warsztatem graficznym. Działania pracowniane: projekt – analiza – warsztat – realizacja – ocena, oparte są na indywidualnym procesie kształcenia.