Niezależnie od wszystkiego! Już po raz DZIESIĄTY Animation Across Borders, inicjator i główny organizator Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA, ogłasza otwarty dla wszystkich nabór filmów do TRZECH konkursów w ramach jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA. ZGŁOSZENIE FILMU DO KONKURSU JEST BEZPŁATNE. Termin zgłaszania filmów ONLINE upływa 31. grudnia 2021 r.

 
REGULAMIN I FORMULARZE ONLINE DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE WWW.POLSKAANIMACJA.PL 
 
Festiwal O!PLA jest największą prezentacją bieżących dokonań w obszarze rodzimej animacji filmowej; od filmów profesjonalnych, przez studenckie, szkolne, warsztatowe, po amatorskie i niezależne; od filmów dla dorosłych po filmy dla dzieci i młodzieży; od filmów fabularnych, przez wideoklipy po prace eksperymentalne i ekstremalnie krótkie. Jak zawsze Jurorami w konkursie będą sami widzowie w różnym wieku uczestniczący w projekcjach konkursowych; stacjonarnie w wielu miejscowościach bądź online. Nagrodami oczywiście Tobołki Koziołka Matołka oraz wyjątkowe wyróżnienia.
 
Do konkursu przyjmowane są FILMY ANIMOWANE ZREALIZOWANE W POLSCE LUB ZAGRANICĄ (PRZEZ TWÓRCÓW O POLSKICH KORZENIACH), POMIĘDZY 1. STYCZNIA 2020, A 31. GRUDNIA 2021, w dowolnej technice animacyjnej (w tym filmy kombinowane posiadające co najmniej 50% sekwencji animowanych), o czasie trwania nie dłuższym niż 30 minut (włącznie z napisami końcowymi).
10. Ogólnopolski Festiwal Animacji O!PLA odbędzie się w dniach 21 marca – 30 kwietnia 2022 roku w wielu miejscowościach na terenie Polski bądź online/on-demand (w przypadku ograniczeń wynikających z pandemii COVID19).

 

ENG

 

No matter what! For the TENTH time, Animation Across Borders, the initiator and main organiser of the O!PLA Polish National Animation Festival, announces open recruitment for THREE competitions during the anniversary edition of the O!PLA Polish National Animation Festival. ENTRY TO THE COMPETITION IS FREE OF CHARGE. The deadline for ONLINE film submissions is 31st December 2021.

THE REGULATIONS AND ONLINE FORMS ARE AVAILABLE AT WWW.POLSKAANIMACJA.PL

The O!PLA Festival is the largest presentation of current achievements in domestic animated film; from professional films, through student, school, workshop, to amateur and independent films; from films for adults to films for children and young people; from feature films, through music videos, to experimental and extremely short works. As always, the jurors in the competition will be the viewers themselves, of all ages, attending the competition screenings; either stationary in many towns or online. The prizes are, of course, Koziołek Matołek’s Toboggins and exceptional distinctions.

The competition admits animated films made in POLAND OR OTHERWISE (BY CREATIVES OF POLISH ORIGIN), between 1. JANUARY 2020 and 31. DECEMBER 2021, in any animation technique (including combined films with at least 50% of animated sequences), no longer than 30 minutes (including final credits).

The 10th O!PLA National Animation Festival will take place from 21 March to 30 April 2022 in many locations in Poland or online/on-demand (in case of restrictions due to COVID19 pandemic).