http://community.worthproject.eu/

Zawiadomienie o obronach doktorskich

– Zawiadomienie o obronie mgr Mateusza Subiety na Wydziale Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, dnia 24 marca o 10:00  (pełna treść

– Zawiadomienie o obronie mgr Marka Ruszkiewicza na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, dnia 30 marca o 12:00 (pełna treść