Szczep się! – Konkurs na plakat organizowany przez Wyższą Szkołę Europejską w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie wraz z jej Rektor, dr hab. Anną Siewierską-Chmaj, prof. WSE ogłaszają ogólnopolski konkurs na plakat promujący akcję szczepień wśród młodych ludzi, w szczególności studentów, pt.: Szczep się!

W konkursie może wziąć udział każdy/a student/ka polskiej uczelni wyższej o kierunku projektowym lub artystycznym. Konkurs jest organizowany w okresie od 31 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 6 lipca 2021 r na stronie internetowej WSE.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu autorskiego plakatu w formacie B2, o rozdzielczości 300 DPI promującego akcję szczepień wśród młodych ludzi, w szczególności studentów.

W Konkursie zostaną przyznane 3 nagrody:

1 nagroda: 3000 zł
2 nagroda: 2000 zł
3 nagroda: 1000 zł
Laureatów wyłoni jury konkursowe w składzie:

Antoni Korzeniowski, WSE Kraków
Anna Pohl, ASP Katowice
Oksana Shmygol, Studio Otwarte.

Więcej o konkursie
Wydarzenie na Facebook