Zuzanna Szyszak

stopnie naukowe:
mgr

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Dydaktyk

Bio:
Absolwentka warszawskiej PJWSTK na wydziale Grafiki oraz MA Character Animation londyńskiego Central Saint Martins, a także stypendystka Aalto University w Helsinkach. Działa w obszarze animacji 2d, ilustracji i grafiki użytkowej.
Prowadzi ćwiczenia oraz konsultacje w ramach przedmiotu Animacja na ścieżce anglojęzycznej Sztuki Nowych Mediów od 2016 roku, a także opiekuje się projektami dyplomowymi z zakresu animacji i filmu.

linki: