Wojciech Domagalski

stopnie naukowe:
dr

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Adiunkt

Bio:
(ur. 1984 w Łodzi) – absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w Pracowni prof. Lecha Majewskiego – 2010).
Stopień doktora uzyskał na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2018). Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką artystyczną i projektową.
Projekty wydawnicze realizuje jako niezależny grafik projektant w ramach studia graficznego „Nazwa Robocza”. Swoje prace zaprezentował na 15 wystawach indywidualnych i ponad 100 wystawach zbiorowych w Polsce i na świecie (m.in. Niemcy, Francja, Włochy, Izrael, Chiny, Japonia, USA). Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016).
Laureat wielu nagród, m.in. Srebrnego Medalu na 26. Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie, 8. i 9. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach (2013 i 2015), V Międzynarodowego Konkursu Rysunku we Wrocławiu (2012), Stypendium Artystyczne m.st. Warszawy (2011), i Nagrody im. Ireny i Adama Gawlikowskich (2010), Grand Prix Roku 2009 Prezydenta m.st. Warszawy, finalista Nagrody Artystycznej Hestii (2010).
Prace w kolekcjach m.in: Zuckerman Museum of Art, USA, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, kolekcja moskiewskiego Biennale grafiki „Golden Bee”, Fundusz Triennale „Stage Poster” w Sofii.
Prace publikowane: m.in: „OTO sztuka polskiego plakatu”, Dorota Folga-Januszewska (2018), „The Best Polish Poster Ilustration”, Grzegorz S. Budnik (2017), „Print Control no. 6. Best printed from Poland” (2017).

linki:
www.nazwarobocza.pl
www.wojtekdomagalski.com