Tomasz Myjak

stopnie naukowe:
prof. dr hab.

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Opiekun Samorządu Studenckiego na Wydziale Sztuki Nowych Mediów, Członek Rady Programowej

Bio:
Do uzupełnienia.

linki: