Piotr Smolnicki

stopnie naukowe:
prof. dr hab.

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Dydaktyk

Bio:
ur.1952 r. w Warszawie, dyplom Akademii Sztuk Pięknych – Wydział Grafiki w pracowni grafiki warszt, prof. H.Chrostowskiej, aneks z malarstwa pod kierunkiem prof. T. Pągowskiej – 1982 rok. Profesor zwyczajny Wydziału Sztuki Nowych Mediów Kierunek Grafika Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. w 2017 organizator pracowni warsztatowej sitodruku na wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK. Prowadzi pracownię dyplomową grafiki artystycznej (warsztatowej) II, III, IV, V r. studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i zaocznych na wydziale grafiki ASP w Warszawie, 2005–2008 prodziekan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, organizator i kierownik studiów doktoranckich wydziału grafiki ASP w Warszawie. Dziekan Wydziału Grafiki kadencji 2008–2012. Senator ASP w Warszawie kadencji 2012/16. Zajmuje się grafiką, rysunkiem, fotografią, obiektem graficznym.

linki: