Piotr Sieciński

stopnie naukowe:
mgr

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Prodziekan Wydziału SNM, Kierownik Katedry AW, Członek Rady Programowej 2018–2023, Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku Grafika

Bio:
Do uzupełnienia.

linki: