Piotr Nowiński

stopnie naukowe:
dr

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych na Wydziale Sztuki Nowych Mediów, Przewodniczący Rady Programowej, Wykładowca

Bio:
Urodziłem się w Warszawie i tam też ukończyłem studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych. w 2011 roku uzyskałem tytuł doktorski na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2005 r. pracuję na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, obecnie jako adiunkt .Od grudnia 2017 r. jestem prodziekanem Wydziału Nowych Mediów. Prowadzę samodzielnie pracownię specjalności „Komiks interaktywny”. Zajmuję się zarówno pracą dydaktyczną, jak artystyczną – malarstwem, rysunkiem i projektowaniem graficznym. Moje prace plastyczne brały udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, Rumunii, Francji, Japonii, Chinach i Niemczech. Od 2017, 2018 roku jestem Kuratorem artystycznym Międzynarodowych Plenerów Malarskich i Sympozjów Kultur Lokalnych.

linki: