Piotr Habela

stopnie naukowe:
dr hab. inż.

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
prodziekan Wydziału Informatyki ds. programu studiów, Dydaktyk

Bio:
Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, od początku kariery zawodowej związany z PJATK. Działa w sferze badawczej, praktycznej i dydaktycznej w dziedzinie inżynierii oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem systemów baz danych oraz inżynierii wymagań i zarządzania projektami informatycznymi. Uczestniczył, w rolach badacza, analityka lub kierownika projektu, w szeregu projektów badawczych unijnych i krajowych oraz projektów rozwojowych realizowanych w środowisku uczelni oraz poza nią. Zainteresowany zastosowaniami języków i środowisk programowania, metod wytwarzania opartych na modelach oraz metodyk zwinnych w zarządzaniu projektami i wytwarzaniu oprogramowania.

linki:
www.strefamrokupodcast.pl