Monika Rzepiejewska

stopnie naukowe:
dr hab.

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Adiunkt, Z-ca Kierownika Katedry Architektury Wnętrz ds. studiów niestacjonarnych

Bio:
Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie (1996), Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2001), Podyplomowego Studium Pedagogicznego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2012). Od 2001 r. pracuje na macierzystym Wydziale. w 2008 r. obroniła pracę doktorską „Wokół cerkwi w Smolniku” przygotowaną pod opieką prof. Anny Sławkowskiej-Rode. w 2018 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego. Od 2009 r. prowadzi zajęcia na studiach niestacjonarnych w Katedrze Architektury Wnętrz Wydziału Sztuki Nowych Mediów w Warszawie w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Projektuje wystawy i opracowania graficzne. Ważniejsze realizacje to: wystawa czasowa „Animaliter. Talking Animals” (projekt plastyczny, 2009), cykl wystaw czasowych „OPUSZCZONE-RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo-wschodniej Polski” (projekty plastyczne wg autorskiego scenariusza ramowego, 2013-2017), plenerowa wystawa czasowa „Wokół świątyni w Smolniku” (scenariusz oraz projekt plastyczny, 2016), wystawa stała w Muzeum Parafialnym w Kraśniku (projekt plastyczny, 2015), wystawa czasowa „DOWODY ZBRODNI Przedmioty z Łączki w Pawilonie X więzienia na Rakowieckiej” (projekt plastyczny przygotowany wspólnie z dr hab. Barbarą Kowalewską, 2018).

linki: