Monika Rogowska-Stangret

stopnie naukowe:
dr

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Wykładowca

Bio:
Doktor nauk humanistycznych; obecnie w Instytucie Filozofii UW realizuje projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej oraz WUS Austria i ERSTE Stiftung w ramach programu „PATTERNS Lectures”; była także członkinią Management Committee w grancie „New Materialism: Networking European Scholarship on ‘How Matter Comes to Matter’” finansowanym przez European Cooperation in Science and Technology (COST). Autorka książki Ciało – poza innością i tożsamością. Trzy figury ciała w filozofii współczesnej (Gdańsk 2016) i współredaktorka zbioru Feministyczne nowe materializmy: usytuowane kartografie (Lublin 2018). Współredagowała numer „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego” pt. Ciało (nr 4(32), 2011) i numer pt. Choroba (nr 1(46), 2017). Przełożyła na polski Mit urody Naomi Wolf (Czarna Owca 2014) oraz artykuły Judith Butler, Elisabeth Grosz i in. w 2016 zorganizowała VII międzynarodową konferencję poświęconą „nowemu materializmowi” (7th Annual Conference on the New Materialisms: Performing Situated Knowledges: Space, Time, Vulnerability) w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

linki:
www.independent.academia.edu/MonikaRogowskaStangret