Mariusz Kleć

stopnie naukowe:
mgr inż.

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Asystent / Wykładowca

Bio:
Dyplom inżyniera oraz magistra uzyskany w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w dziedzinach Multimedia oraz Bazy Danych. w 2016 roku ukończyłem studia podyplomowe Realizacji Dźwięku na tej samej uczelni. w swojej pracy badawczej wykorzystuję algorytmy głębokiego uczenia w przetwarzaniu sygnałów dźwiękowych. w wolnych chwilach słucham muzyki oraz eksperymentuje z jej przetwarzaniem w ramach realizowanej pracy doktorskiej. w pracy dydaktycznej zajmuje się technikami webowymi oraz udźwiękawianiem prac multimedialnych.

linki:
www.mariuszklec.com