Marcin Giżycki

stopnie naukowe:
dr hab., profesor PJATK

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Dydaktyk

Bio:
Historyk sztuki i filmu, krytyk, reżyser filmowy, fotograf. Starszy wykładowca w Rhode Island School of Design. Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animator w Poznaniu. Pracował w redakcjach tygodnika „Literatura”, dwutygodnika „Projekt” i kwartalnika „Animafilm” (organu międzynarodowego stowarzyszenia twórców filmów animowanych ASIFA). Członek rad naukowych „Kwartalnika Filmowego” i „Animation: An Interdisciplinary Journal”. Autor 8 książek i współredaktor kilku innych oraz ponad 350. artykułów w polskich i zagranicznych periodykach, Autor lub współautor ok. 30. filmów dokumentalnych, animowanych, eksperymentalnych i aktorskich nagradzanych w kraju i zagranicą. w rzadkich wolnych chwilach lubi grać w szachy z komputerem i tłumaczyć absurdalne wierszyki z angielskiego.

linki:
www.risd.edu/people/marcin-gizycki/
www.vimeo.com/user8456372