Maciej Połczyński

stopnie naukowe:
licencjat

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Asystent techniczny pracowni sitodruku

Bio:
Absolwent kierunku Sztuki Nowych Mediów po angielsku. Niezależnie projektuje kroje pisma oraz komunikację wizualną. Prowadzi dom typograficzny Laïc: Type Foundry. Na uczelni zajmuje się pracownią sitodruku. Pasjonat rozwiązań D.I.Y.

linki:
www.laic.pl