Luiza Kwiatkowska

stopnie naukowe:
dr

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Wykładowca

Bio:
Zajmuje się formami wizualnymi. Jest absolwentką Wydziału Grafiki Warszawskiej ASP z tytułem doktora sztuki. Twórcze poszukiwania kontynuuje
w takich dziedzinach jak grafika wydawnicza, ilustracja, plakat, fotografia, Zajmuje się również obrazem ruchomym tworząc wideoklipy. Jej prace publikowane są w prasie.
Jest autorką wystaw indywidualnych, m. in. „Flash”, „Amor Omnia”, „Stacatto”, „Aha”, „Arcanum”, „Sekrety Życia”, które od 2007 roku współtworzy w oparciu o słowa Juliusza Erazma Bolka. „Sekrety Życia” prezentowane były w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
Jej plakaty wystawiane były na Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach oraz na Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie.

linki: