Krzysztof Szklanny

stopnie naukowe:
dr hab. inż., prof. PJATK.

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich

Bio:

W 2009 roku uzyskał stopień doktora w dziedzinie komunikacji człowiek-komputer. W pracy doktorskiej stworzył pionierski system korpusowej syntezy mowy dla języka polskiego.

W 2020 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Jego obszary specjalizacji obejmują ocenę jakości i klasyfikacji głosu oraz przetwarzania sygnału mowy za pomocą elektroglotografii. Zajmuje się badaniem jakości głosu w różnych chorobach, w tym rzadkich chorobach genetycznych. W opublikowanych pracach opisał metody szczegółowej diagnostyki aparatu głosowego za pomocą metod informatycznych.

Promotor i promotor pomocniczy kilku doktorantów.

Autor i współautor publikacji w czasopismach o zasięgu światowym z wysokim Impact Factorem. Uczestnik i kierownik wielu projektów badawczych o charakterze międzynarodowym. Otrzymał dwie nagrody Rektorskie.

Wykładowca na kilku uczelniach. Prowadzący 21 przedmiotów na uczelni macierzystej.

Od 2006 roku jest Pełnomocnikiem Rektora ds. Praktyk Studenckich w PJATK. Kierownik ds. programu nauczania Informatyki na Wydziale SNM na ścieżce anglojęzycznej. Kierownik i twórca studia fotograficznego w PJATK. Profesjonalny fotograf. Specjalista fotografii ultraszybkiej, bardzo krótkiego czasu błysku wraz z ultrakrótkim czasem naświetlania.

Certyfikowany Ekspert Adobe (Adobe Ceritfied Expert).

Pasjonat gier retro, muzycznego sprzętu analogowego, oraz fotografii przyrodniczej.

linki:
https://sites.google.com/pjwstk.edu.pl/krzysztof-szklanny/o-mnie