Konrad Styka

stopnie naukowe:
dr inż. arch.

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Wykładowca / Lecturer

Bio:
Urodzony w 1970 roku. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. w 2000 roku uzyskuje uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Członek Izby Architektów RP od 2002 r. Projektant domów jednorodzinnych, wielokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, adaptacji i rozbudów istniejących budynków o zróżnicowanej funkcji. Wykonuje też projekty obiektów przemysłowych. Od 2002 roku pracuje na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2012 r. Od 2012 r. prowadzi wykłady i ćwiczenia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJWSTK (obecnie PJATK). Jego projekty były prezentowane na wystawach, m.in twórczości pedagogów Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie, w Galerii Domu Artysty Plastyka w Warszawie, w 2004 roku. Brał udział w zbiorowych wystawach plastycznych. Autor kilkunastu artykułów naukowych i referatów na konferencjach.

linki: