Jola Gola

stopnie naukowe:
dr

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Dydaktyk

Bio:
Do uzupełnienia.

linki: