Joanna Buchalska

stopnie naukowe:
dr

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Wykładowca

Bio:
Adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie jak również członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Jest również radcą prawnym.

linki: