Jan Mioduszewski

stopnie naukowe:
dr hab., profesor PJATK

pełnione funkcje w strukturach wydziału:
Dydaktyk

Bio:
Do uzupełnienia.

linki: